14 februari, 2014

RWS startar grundskola i Skokloster

Vi har glädjen att meddela att Skolinspektionen nu beviljat vår ansökan om att ta över MIU-skolan i Skokloster. Tillståndet ger oss rätt att tillsvidare driva verksamheten från och med 1 juli 2014. I dagsläget drivs skolan för årskurserna F-6 och vi kommer inledningsvis att driva skolan med dessa årskurser. Vi avser dock att längre fram utöka verksamheten med ett högstadium. Skolans namn kommer från 1 juli 2014 att vara Raoul Wallenbergskolan Skokloster/RWS Skokloster.

– Vi har fått ett mycket positivt gensvar från nuvarande elever och föräldrar i MIU-skolan. Samtliga föräldrar har meddelat att de kommer att låta sina barn fortsätta i RWS Skokloster, berättar Maria Ljungkvist, VD för RWS. Vi har dessutom fått många anmälningar till vår skola från föräldrar, vars barn i dagsläget inte går i MIU-skolan, vilket innebär att elevantalet sannolikt kommer att öka väsentligt nästa läsår.