26 mars, 2017

Rocka sockorna

I tisdags Rockade vi socka på skolan. Vi arbetade med värdegrunden allas lika värde, eleverna i F-klassen ritade olika sockor och vi dansade till Rocka socka sången.

Läroplanen, Lgr11 säger att

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg
om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska
i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,
ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas
med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser