30 september, 2014

Rastaktiviteter

Röris på rasten lockar många elever från flera årskurser! Sandra leder ett röris-pass i den vackra höstsolen.

NO lektion 033

Pojkar i år 2 har hittat skatter i skogen

 

NO lektion 042

Lilly och Adam i förskoleklass utmanar varandra i  schackspel