6 april, 2017

Praktisk utematematik i förskoleklassen

Förskoleklassen har nu börjat med praktisk utematematik. Som ett kompletterande och utvecklande sätt, att arbeta praktiskt med olika matematiska begrepp. Den här veckan har vi åkt i väg med Matteraketen till mattelandet. Eleverna får olika matematiska uppdrag. Den här veckan tränar vi på begreppen stor, större, störst och liten, mindre, minst. På ett roligt och praktiskt sätt. Eleverna visade mod genom att redovisa för varandra. De var ärliga, nyfikna och visade medkänsla och handlingskraftiga. Genom att hjälpa varandra på ett bra positivt sätt.

Läroplanen (Lgr11) säger att genom att använda ett praktiskt och utforskande arbetssätt kan eleverna utgå från tidigare erfarenheter. De kan till exempel ha erfarenheter av mönsterläggning eller att sortera blad och frukter efter form, storlek eller färg.