10 februari, 2017

NO med åk 4

I torsdags avslutade åk 4 momentet ”Syror och baser” med att de fick testa sig själva på elevspel. Eleverna har arbetat i läroböcker, gjort experiment och skrivit sina första labbrapporter. Trots att elevspelen egentligen var riktade mot åk 6-9 klarade de flesta eleverna frågorna alldeles galant. En fjäder i hatten för våra duktiga elever!

Läroplanen (Lgr11) säger att:

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklarkunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa fråor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.