2 april, 2017

NO i åk 3 – de fyra sädesslagen

Vi har jobbat i vår No-bok och skrivit fakta om våren, sommaren. Vi har också läst fakta om ”bondgården”. Vi har lärt oss att de fyra sädesslagen är, vete, havre, råg och korn lärt oss att de fyra sädesslagen är, vete, havre, råg och korn .

Läroplanen ( Lgr11) säger att det centrala innehållet i NO för åk 1-3 bl.a ska innehålla:

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.