19 november, 2016

Nationella läsdagen

Att vara en god läsare är något man har nytta av i alla skolans ämnen så det är så viktigt att träna på. Igår när det var Nationella läsdagen började åk 4 med tyst läsning som vanligt och lärare Evelina visade också upp några boktips som inspiration.

Efter det såg fyrorna ett avsnitt av Tv programmet Bokslukarna och därefter fick eleverna själva skriva ned sina egna boktips om den bästa bok som de läst och vill rekommendera andra att läsa. Efter 10-rasten fick sedan våra fyror i små grupper gå till ettorna och läsa högt för dem. Detta var mycket uppskattat av både vår klass och ettorna så vi kommer säkert att göra något liknande igen.

nationella-lasdagen

Läroplanen säger:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, (Lgr 11)