27 november, 2014

Luciaförberedelser

Det börjar lacka mot jul och förberedelserna är i full gång. Elever i år 4-6 över på luciasånger under ledning av musiklärare Jessica. Den 12 december firar vi lucia i Skoklosters kyrka med stämningsfylld sång tillsammans med föräldrar och släkt.