30 augusti, 2018

Kubenprojektet

Äntligen var det dags för invigningen av Kubenutställningen i Kungsträdgården. Mellanstadieeleverna har arbetat med kuben ända sedan årsskiftet. I Kungsträdgården fanns 30 kuber, varav RWS hade 4 st. Vi i Skokloster hade den mänskliga rättigheten nr 16, Rätten till äktenskap och en familj. Eleverna fick ta emot ett diplom ur kunskapsminister Anna Ekströms hand. En stor dag för våra elever.