16 november, 2014

Klassrumsbesök

” Enligt skollagen ska rektor hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och särskilt verka för att utbildningen utvecklas” säger rektor Charlotte och det gör hon genom att ofta besöka klasserna under lektionstid. ”Det ger mig möjlighet att kunna leda skolans arbete och säkerställa att vi håller god kvalité i undervisningen och har goda inlärningsmiljöer. Det är fantastiskt att kunna följa elevernas utveckling och lärarnas arbete i klassrummen”. Ni kan här ta del av foton från en helt vanlig torsdag på Raoul Wallenbergskolan Skokloster.

Läsning 044Läsning 023Läsning 047Läsning 068Läsning 010Läsning 043