1 mars, 2014

Informationsmöte Skokloster 12 mars

Onsdagen den 12 mars kl 18:00 inbjuds alla intresserade elever och föräldrar till ett första informationsmöte efter Skolinspektionens tillstånd för RWS att ta över MIU-skolan. Plats blir MIU-skolans matsal i Skokloster.

Vi kommer att informera om de konkreta planerna för nästkommande skolår. Vi kommer berätta om hur vi avser bygga vidare på allt gott som redan finns i den befintliga verksamheten, och om hur vi kommer att förverkliga våra höga ambitioner att vidareutveckla skolan genom att tillföra nya dimensioner. Vi kommer också berätta om hur vi kommer  införa vårt omfattande och gedigna skolutvecklingsprogram, samt hur vi avser bygga om lokalerna. Sist men inte minst kommer skolans nya rektor att presenteras och det blir möjligt att få lära känna vederbörande  närmare.

Varmt välkomna!