1 september, 2017

Hemkunskap i åk 6

På hemkunskapen bakade åk 6 äppelpaj. Det var inte helt enkelt att separera äggulan från äggvitan men det gick bra och 6:orna blev nöjda med sina pajer.

I det centrala innehållet i läroplanen Lgr11 står det att eleverna ska kunna: