2 september, 2015

Gemenskap

För oss på förskolan och skolan är det en självklarhet att barn och elever ska kunna mötas i olika situationer. Här kan ni se ett möte med ett av våra yngsta barn på förskolan och en av våra äldsta elever på skolan. Gemenskap är något som är viktigt för att skapa trygga och stimulerande lärandemiljöer.

Påsklovsmys 001