15 december, 2017

Fysikexperiment på Fritids

Barnen undersöker egenskaper hos olika material.  Vad är det som gör att de flyter eller sjunker?

Syfte: att väcka elevernas nyfikenhet, intresse och kunskaper i fysik, fysikaliska sammanhang, företeelser samt att uppleva och laborera.

Fysik (Lgr11)

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

fysikaliska samband i naturen och samhället