4 mars, 2018

Franska i åk 6

Under höstterminen hade åk 6 prova på spanska och nu under vårterminen är det franska. Just nu arbetar eleverna med färgerna och olika frukter.  Vi tränar på uttal och vokabulär.