13 maj, 2018

Förskoleklassen har Singalong i Bålsta

Den här veckan har F-klassen åkt på Singalong med Musikleken! Många olika rytmer instrumentsolon och musikstilar kittlar barnens sinnen.

Lgr11, Förskolan:

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.