23 oktober, 2016

FN och Barnkonventionen

Under den här veckan jobbar eleverna med FN och barnkonventionen. På måndag den 24 oktober, FN-dagen kommer hela skolan visa upp sina arbeten i form av en utställning på fritids.

fn-bild

Läroplanen säger:

Skolans mål är att varje elev:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
  • respekterar andra människors egenvärde
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och 
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. (Lgr11)