25 oktober, 2014

FN-dagen på RWS

FN-dagens uppmärksammades redan tidigare i veckan då vi fick besök av en av våra föräldrar som har varit i ett flyktingläger som volontär. I torsdags fortsatte firandet med sång, dikter om barns rättigheter, barnkonventionen och tal till alla människors lika värde. Eleverna sjöng I min värld och We Are The World som de har övat på under musiklektionerna.