5 oktober, 2017

Fascinerande läsning

Läsning kan vara så fascinerande och fånga våra barn, även om de egentligen skulle gunga.

I kunskapskraven i lärpoplanen (lgr11) står det

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.