20 januari, 2017

F-klass simmar

Under två veckor ska våra 6-åringar få pröva på simning på olika sätt i simhallen. Nästa vecka ska de få testa klädsim. Spännande värre!

 

I läroplanen (Lgr11)för förskoleklass återfinns att: 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.