9 mars, 2018

Djur och fabler

Lgr 11:

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska
samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk
och fiske.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot
respons på texter.
• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator