24 september, 2017

Den viktiga läsningen

På Raoul Wallenbergskolan vet vi att läsningen är grunden till att lyckas i de flesta andra ämnen så hos Anna, vår speciallärare tränar vi på att ”läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.” (Lgr11)