17 november, 2017

Bubbla bubbla experiment

Under veckan har vi haft olika experiment på fritids, bl a ett bubbla experiment.

Lgr 11:

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
• utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle