2 december, 2016

Friends ”Snällkalender”

Den här veckan har vi äntligen fått öppna den första luckan i adventskalendern. Alla klasser har fått ”Snällkalender” från Friends där eleverna varje dag får olika uppdrag. I lucka 1 var uppdraget att säga hej till en person som man vanligtvis inte hejar på. Bara ett litet hej kan ju betyda så mycket.

 

snallkalendern

Läroplanen säger att:  

Skolans mål är att varje elev

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.