19 oktober, 2018

Besök på biblioteket

Den här veckan åkte åk 3 till biblioteket i Bålsta. Det blev en rolig och spännande dag med många lånade böcker.

Lgr 11:

Syftet med ämnet svenska enligt Lgr11: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.