17 mars, 2017

Annonser

På svensk lektionen den här veckan har åk 4 jobbat med annonser och i grupper om
fyra-fem elever har eleverna skapat annonser om jeans med utgångspunkt
från en och samma text. Idag blev resultaten färdiga och det var kul att se
hur olika annonserna blev av samma text. Nästa vecka
jobbar vi vidare med annonser och då kommer eleverna att få skapa sina
egna.

Kursplan för ämnet svenska åk 4-6 enligt läroplanen (Lgr11) säger att eleverna ska lära sig olika 

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.