27 november, 2016

Alla fyror läser

Tisdagen den 6 december är det en avslutningsfest för projektet Alla fyror läser i Bålsta.  Alla fyror i kommunen är specialinbjudna men alla som vill får komma. I projektet fanns ju även en tävling med tävlingsuppgifter kopplade till böckerna som barnen fick och Hanna från vår åk 4  har vunnit och kommer att få gå upp på scenen och ta emot pris på kvällen.

lasning

Läroplanen säger:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.     (Lgr11)