16 oktober, 2016

Åk 4 arbetar med No och Bild

Åk 4 arbetar med djur på NO-lektionen. De fick på en av lektionerna den här veckan göra en gruppuppgift där de skulle klippa ut bilder på djur och färglägga för att sedan försöka gruppera dem, genom att se likheter och skillnader. Bilderna klistrades sedan upp på stora papper så vi fick planscher att pryda våra väggar med i klassrummet. Uppgiften var även en samarbetsövning som fungerade utmärkt.

Läroplanen säger:

”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande”