2 juni, 2017

Åk 3 experimenterar med luft

Åk 3 har tittat på ett experiment som handlar om luft. Tar luft plats? Med hjälp av en plastpåse kunde vi enkelt se att luft tar plats.
Läroplanen Lgr11 säger:
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
– använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.