Rektor

Lena Gerby, rektor och förskolechef RWS Skoklostelena-gerby-16. Som rektor och förskolechef kommer Lena att arbeta med uppdraget att utveckla, leda och RWS Skokloster.

Med sitt varma och trygga ledarskap, långa kompetens inom skola samt goda kännedom om Skoklosters verksamhet och dess medarbetare är hon idealisk för uppdraget.

Hur vill du driva och utveckla RWSS i framtiden?
Alla barn som kommer att gå på RWF/RWS Skokloster ska känna sig stolta över att vara en Raoul Wallenberg-elev. De ska ha en lust att lära och utvecklas genom att de möts utifrån sina förutsättningar och där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Jag ser fram emot att driva och utveckla en skola som verkligen gör skillnad! För mig är det viktigt som förskolechef/rektor att vara en aktiv del i verksamheten. Förskolechef/rektor ska vara väl förtrogen med det pedagogiska arbetet och vara närvarande för att kunna leda sin skola i utveckling.

Kontakta mig gärna om du har frågor på lena.gerby@raoulwallenbergskolan.se alt telnr 070 755 11 95