Rektor

Ingela Svanberg Walker

Vi har nu glädjen att meddela att vi rekryterat en ny rektor/förskolechef för RWS och RWF Skokloster. Det är en person som vi har stora förväntningar och förhoppningar på och som vi tror att elever, vårdnadshavare och medarbetare kommer att trivas riktigt bra med. Den nye rektorn heter Ingela Svanberg Walker och hon bor i Bro, alltså ett ganska kort reseavstånd från hemmet till skolorna i Skokloster. Ingela har lång och gedigen erfarenhet av skolutveckling och har arbetat som skolledare både i förskole- och grundskoleverksamhet i Stockholms stad och nu senast i Järfälla. Hon har en fritidspedagogutbildning i botten och fick tidigt ledaruppdrag i skolan.

Så här presenterar sig Ingela:

”Jag ser nu fram emot att leda RWF/RWS i Skokloster med fortsatt utveckling av en förskola och grundskola som verkligen gör skillnad och där ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är hörnstenar i verksamheten.

Det viktigaste för mig är att se möjligheter och det unika i vardagen och tillsammans utveckla verksamheten i förskola och grundskola till sin fulla potential.

Alla barn och elever ska känna sig trygga och ges rika möjligheter att få utveckla sitt lärande så långt det är möjligt. I förskolan, grundskolan och fritidshemmet ska spännande och stimulerande lärmiljöer skapas som ständigt förnyas och utvecklas i ett nära samarbete mellan barn/elever, pedagoger och vårdnadshavare. Det etablerar grunden för en bra förskola och grundskola. Allt arbete ska utgå från FN:s konvention om barnens rättigheter där barnens bästa alltid ska komma i det främsta rummet.

Höga förväntningar på undervisningen och elevernas inhämtande av kunskaper, studiero och en tydlig struktur ger goda förutsättningar för hög kunskapsutveckling och en god måluppfyllelse.

Jag har också arbetat med internationella utbyten och ser det som en utmärkt chans att inhämta fördjupade kunskaper om förståelsen människor emellan. Vi är alla världsmedborgare och kan med utbyten och digitala verktyg skapa gemensamma arenor och dela med oss av förhållningssätt och kunskaper.”

Ingela börjar sitt uppdrag den 2 januari 2019. Under perioden 12 november till jullovet kommer rektorn för RWS Uppsala Christer Fernqvist vara tf rektor för RWS/RWF Skokloster. Christer kommer jobba tight tillsammans med ledningsgruppen för skolan till dess Ingela är på plats.