RWS Skokloster

Vanja åk 1

Genom medkänsla, mod och handlingskraft visar Vanja sina klasskamrater hur en god kamrat ska vara.

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare