RWS Skokloster

Leandra Storbacka

Leandra är en god skolkamrat som är mån om att alla ska vara glada och må bra.
Om hon ser någon som är ledsen går hon fram och frågar hur det är och försöker trösta.
Leandra är också mån om ett bra klassrumsklimat och att det ska vara en bra arbetsro och säger till om det behövs.
Leandra agerar efter ledorden medkänsla, handlingskraft, ärlighet och mod.

Flera fantastiska Raoul Wallenbergare