Dialog med föräldrar

Dialog med föräldrar är en av de viktiga delarna till en framgångsrik skola. Det finns flera sätt att skapa kommunikation och att öppna verksamheten för föräldrar. På Raoul Wallenbergskolan Skokloster erbjuder vi:

Föräldraråd är ett forum där föräldrar och rektor möts i samtal och dialog kring skola och fritidshem. Varje årskurs har en representant som förmedlar frågor från de föräldrar som inte kan delta vid mötet. Protokoll från föräldraråden finns på rws.net under Skolan/Föräldraråd. Under höstterminen hålls två föräldraråd och under vårterminen tre.

Föräldramöten bjuder vi in till två gånger per läsår. Då är fokus på information som berör många och möjlighet för klassens föräldrar att möta läraren och klassresursen.

Utvecklingssamtal   hålls i början av terminen då elev, förälder och lärare pratar om elevens kunskapsutveckling och sätter mål för terminen. Allt dokumenteras i rws.net.

RWS.net är Raoul Wallenbergsskolornas intranät där vårdnadshavarna kan följa sina barns kunskapsutveckling, läxor och prov på ett överskådligt sätt. rws.net används för frånvaro- och ledighetsanmälan och alla vårdnadshavare har en egen logg in till sitt barns sida.

Informationsmöten är forum för de som ännu inte har sitt barn på RWS Skokloster. I november och januari bjuder rektor in alla som är intresserade av Raoul Wallenbergskolan till en träff för att presentera skolan.

Personliga möten i vardagen, när man hämtar eller lämnar sitt barn på skolan är förstås också en viktig del av kommunikationen mellan hem och skola!