Sök RWS Järvastaden

Raoul Wallenbergskolan Järvastaden öppnar i augusti 2017 men det går redan nu att ställa sig i kö. Gå in via länken nedan och gör en anmälan redan idag! OBS! Vi har nu stängt antagningen för grundskolan inför 2017 och information har gått ut till föräldrar som är med i antagningen. Sista dagen för att ställa sig i kö var den 2 oktober 2016. Du kan såklart fortfarande ställa dig i kö och om vi gör en andra antagning inför skolstart är du med i den.

https://sms.schoolsoft.se/rws/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=rwsj

Antagningskriterier RWS Järvastaden

Dessa antagningskriterier är vårt förslag som vi ämnar gå in med till Solna stad (förskolan) och Skolinspektionen (grundskolan) då vi ansöker om att få startat verksamheten i Järvastaden. Det är sedan dessa båda instanser som beslutar om antagningskriterierna och som ger oss rätten att använda kriterierna. Vi kommer att meddela alla berörda föräldrar så fort vi får ett beslut i frågan.

Förskola

Vi följer Solna stads köregler. Du kan läsa dem här.

Förskoleklass

  1. Verksamhetssamband, d v s barn som går i förskolan RWF Järvastaden äger rätt att fortsätta utbildningen i RWS Järvastadens förskoleklass.
  2. Syskonförtur
  3. Geografisk närhet
  4. Kötid

Årskurs 1-6

  1. Verksamhetssamband, d v s elev som går i förskoleklass äger rätt att gå vidare till grundskolans årskurs 1
  2. Syskonförtur
  3. Geografisk närhet
  4. Kötid

Ansökan sker i systemet School Soft. Det är vårdnadshavarens ansvar att hålla kontaktinformationen uppdaterad.