17 januari, 2018

Nu har Kuben kommit till vår skola

Kuben är här

Kuben eller kubmetoden består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet. Vi har fått kuben ¨rätten till att fritt förflytta sig¨. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad.

Vi kommer under vårterminen arbeta med våra ledord och mänskliga rättigheter. Under vecka 6 påbörjar vi arbetet. Projektet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i början av september  för en offentlig utställning i Kungsträdgården, Stockholm. För oss går Kubprojektet hand i hand med våra ledord; ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Det känns viktigt för oss att arbeta med sådana här typ av frågor med tanke på vårt namn. Läs mer om projektet här.