5 februari, 2019

Högt tempo i bygget av hus 4

Nu genomförs inredningsarbetet i hus 4 i ett väldigt högt tempo. Reglarna är uppe sedan en tid tillbaka, och nu är i stort sett alla mellanväggar uppsatta. Man börjar få en känsla för hur det blir i praktiken. Klassrummen blir så fina och fritidsutrymmena likaså. I byggnaden kommer också finnas ytterligare en matsal för eleverna i byggnaden. Och förmodligen kommer även femåringarna i förskolan äta sina luncher i denna matsal – allt för att integrera förskola och grundskola. I dagarna har rektor Ulrika och företagsledning varit på plats och gjort de sista finjusteringarna. Från hus 1 och 2 har vi lärt oss att det invändiga skrapgallret måste vara lite större för att eleverna inte ska dra in så mycket grus i skollokalerna. Vi har också också bestämt mer exakt var white board tavlorna ska sitta i klassrummen och därmed också bestämt de interaktiva projektorernas placering.