Rektor

Rektor för RWS Järvastaden fr o m 30 juli 2018 är Ulrika Bolin. Ulrika har 20 års erfarenhet av arbete i skolans värld, som lärare, biträdande rektor och som rektor. Under de senaste 5 åren har Ulrika arbetat som biträdande rektor och som tf rektor på en skola i Järfälla kommun. I grunden är hon grundskollärare åk 1-7 med inriktning svenska och SO och genomgår den statliga rektorsutbildningen som kommer att vara avslutat inom ett år. RWS Järvastaden är en skola som drivs på ett högkvalitativt sätt med ytterst engagerade och kompetenta medarbetare. Den tydliga värdegrunds- och hälsoprofilen gör att skolan idag verkligen har funktionen som ”skolan mitt i byn”. Ulrika kommer att fullfölja och vidareutveckla det fina arbete som bedrivs i skolan av både elever, vårdnadshavare och medarbetare.

”Uppdraget som rektor för Raoul Wallenbergskolan Järvastaden ser jag som en spännande utmaning och fantastisk möjlighet att få arbeta med det som jag brinner för – att skapa och driva en skola där vi ger eleverna möjlighet att utvecklas på alla plan och ger dem en god grund vad gäller kunskap, trygghet och demokratiska värden.

Jag ser samarbetet mellan skolans alla verksamheter, där det finns en tydlig röd tråd, som en viktig framgångsfaktor. För att lyckas att nå höga studieresultat behöver vi ha gemensamma mål redan från förskolan och vidare uppåt i årskurserna. Ett område som är viktigt att fokusera på är barns och ungdomars läsförmåga, som dessvärre försämrats i Sverige under senare år. Vi tar ett samlat grepp om detta från förskolan till åk 6 och arbetar målmedvetet och strukturerat för att vända trenden och höja elevernas läsförmåga. Samarbetet mellan skola och fritids skola är också mycket viktigt för att ge alla elever en trygg och meningsfull verksamhet under hela dagen. Jag kommer att fullfölja och vidareutveckla det fina arbete som redan idag bedrivs i skolan.

Tydlighet och struktur är mina ledord. Tydlighet gentemot elever skapar trygghet. Eleverna mår bra av att veta vad som förväntas av dem, och tydliga strukturer i klassrummet skapar studiero och trygghet. Tydliga strukturer för uppföljning leder till att vi gör mer av det som ger bra resultat och kan ge eleverna möjlighet att utvecklas och få rätt stöttning. Tydlig information till vårdnadshavarna ger delaktighet och främjar ett gott samarbete, vilket för mig är mycket viktigt.
Jag ser fram emot att tillsammans med skolans fantastiska och engagerade medarbetare få fortsätta att utveckla RWS Järvastaden till en skola som bygger på kunskap, trygghet och meningsfullhet – ”en skola mitt i byn.”

Ulrika Bolin

e-post: ulrika.bolin@raoulwallenbergskolan.se