Rektor

Rektor för RWS Järvastaden blir Eva Arfwedson. Eva har gedigen livs- och yrkeserfarenhet från många olika sektorer i Sverige och utomlands. Eva genomförde sin idrottslärarutbildning på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) i Stockholm 1983-85. Eva har ett stort intresse för olika idrotter, och var själv aktiv som handbollsspelare under många år. Hon har under sin karriär blivit svensk och dansk mästare, spelat i svenska landslaget och varit proffs i tyska handbollslag. Eva har varit bosatt utomlands i 16 år vilket givit henne många viktiga erfarenheter inom olika områden, och bl a varit lärare, arbetslagsledare och bitr. rektor, delägare i olika idrottsanläggningar, varit tränare för olika damlag i div.1. Efter vistelsen utomlands har hon arbetat som bitr. rektor, rektor, utbildningschef i SISU Idrottsutbildarna i Stockholm och den senaste anställningen var som förvaltningschef inom Kultur och fritid på Lidingö. Eva har också genomgått den statliga rektorsutbildningen i Stockholm.

 ”Efter några år som förvaltningschef känns det nu väldigt roligt, spännande och stimulerande att få återvända till skolans värld igen, och få bidra till barns och ungdomars utveckling. Personligen har det varit en dröm sedan länge att få skapa och starta upp en skola från grunden. Och att dessutom vara med i RWS-koncernen är minst sagt en rolig och förmånlig bonus. De fyra ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft stämmer väldigt bra överens med mina egna värderingar och kommer från första dagen vara en naturlig och enhetlig del i RWS Järvastaden.

Min roll som rektor är att vara tydlig i mitt ledarskap, skapa god kvalitet, trygg arbetsmiljö och att leda skolan i det pedagogiska arbetet. Då jag som gammal lagspelare inom idrott värdesätter mål och resultat, är teamwork en essentiell förutsättning för framgång. I min roll som ledare är det därför viktigt att kunna coacha och lyfta mina medarbetare. Att sätta upp tydliga mål som vi tillsammans ska arbeta mot är för mig grundläggande för att elever och lärare ska lyckas. Jag lägger stor vikt i att veta vilka förväntningar vi har på varandra, för mig som rektor, för läraren, eleven, föräldern och vice versa – jag anser att detta skapar de bästa förutsättningarna för att eleverna ska få med sig så mycket kunskap som möjligt. Jag kommer förstås att ha höga förväntningar på lärarna och övrig personal på skolan och på varje enskild elev. Men jag kommer också ha höga förväntningar på att föräldrarna tar ett fullödigt föräldraansvar för sina barn. Med tanke på min bakgrund och med hänsyn till modern forskning som visar att fysisk aktivitet stimulerar lärandet, kommer skolan ha en tydlig hälsoinriktning med dagliga rörelseaktiviteter.

Trots att det är ett helt år kvar till skolstart i augusti 2017 ser jag redan nu fram emot att få möta alla glada och trevliga elever och föräldrar. Och jag räknar med att vi tillsammans ska forma ”skolan mitt i byn” till en riktig toppskola och som blir mötesplats för barn, ungdomar och vuxna under många år framöver.” 

Eva Arfwedson 

e-post: eva.arfwedson@raoulwallenbergskolan.se, telnr 072-858 05 99