Skolbyggnaderna

RWS har tillsammans med Hemsö Fastighets AB utvecklat ett nytt och spännande skolkoncept under devisen ”Skolan mitt i byn”. Vår ambition är att utforma lokaler och verksamhet på ett sådant sätt att det blir en naturlig mötesplats för alla medborgare i Järvastaden. Rektor Eva Arfwedson har en gedigen bakgrund inom föreningslivet  hon är mån om att skolan ska ha en god relation till föreningar och kulturaktörer i närområdet. En av grundtankarna med skolan är att byggnaden ska komma så många som möjligt tillgodo, även efter skoltid. Medborgarna har möjlighet att hyra både klassrum, Raouls kök(som matsalen kallas) och specialutrymmen så som slöjd-, bild- och idrottssalar.

Skolan är uppdelad på två separata skolbyggnader i två våningar samt tre kompletterande byggnader för förråd och miljöhus. Den stora skolbyggnaden (till höger i bilden) inrymmer klassrum och fritids för årskurserna F-2, personalens utrymmen och en matsal Raouls Kök, tillagningskök, lokaler för elevhälsa och bibliotek. Den mindre byggnaden (till vänster i bilden) inrymmer klassrum för årskurs 3, skolans olika specialsalar för hemkunskap, slöjd och musik, fritidsgård och gymnastiksal.

Bild från gårdSkolgården har utformats med olika ytor för lek, idrottsaktiviteter, odling och utevistelse. En fotbollsplan för fotboll, basket och utebandy  finns på skolgården. Skolan är placerad vid Fridensborgsvägen och ansluter mot det bakomliggande grönområdet i öster och mot parkområdet norr om skolan.

Under första skolåret 2017/18 kommer förskolan RWF Järvastaden att inrymmas i den stora byggnaden på nedre planet. Under andra skolåret 2018/19 kommer förskolan att flytta in i nya förskolelokaler på skoltomtens norra del. Denna nya byggnad kommer stå klar under sommaren 2018.

Tidplan för byggandet

Byggandet av RWS Järvastaden rullar på enligt tidplan. Till hösten 2018 står byggnad tre klar för inflyttning och där kommer förskolan att husera.