Om RWS Järvastaden

Raoul Wallenbergskolan Järvastaden är en grundskola för årskurserna F-6. När skolan är helt utbyggd kommer den att bestå av fyra klasser i varje årskurs.

Vår ambition är att förskolan och skolan i första hand ska vara mötesplats för Järvastadens barn och ungdomar, både på skoltid och på fritid.

Dessutom önskar vi att skolans lokaler ska vara mötesplats för vuxna medborgare i Järvastaden genom det lokala föreningslivet, studiecirklar, bild02kulturskolan, och andra gemensamma initiativ av medborgare i Järvastaden som matlagningskurser, bokklubbar, idrottsaktiviteter m m. Vi hoppas att förskolan och grundskolan ska bli en gemensam angelägenhet för medborgarna i Järvastaden.

Vi integrerar undervisningen under skoldagen med fritidsaktiviteterna på ett sådant sätt att eleverna utvecklas i både kunskap och karaktär och får en sammanhållen och intressant skoldag. Lärare och fritidspersonal arbetar tätt tillsammans.

Vi har ett utvecklat elevhälsoteam för att säkerställa att varje enskild elev får det stöd de behöver. Elever med speciellt goda studieförutsättningar kommer ges de utmaningar de behöver, bl a genom våra förstalärare.

RWS Järvastaden är en engagerande och kreativ skola. Här får alla elever oavsett bakgrund och personliga förutsättningar få en gedigen utbildning, som rustar dem väl för framtidens alla utmaningar.  Vår mission är: vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor.

bild06RWS Järvastaden arbetar enligt Raoul Wallenbergskolans grundläggande principer:

  • Vi är stolta över RWS, som präglas av en stabil värdegrund med mycket höga ambitioner och förväntningar på varje enskild elev oavsett bakgrund och personliga förutsättningar.
  • Vi vet det stora värdet av att ha en skola där människor med olika sociala och nationella bakgrunder lär av varandra och utvecklas tillsammans.
  • Vi erbjuder en starkt internationell profil där samarbete med skolor i andra länder, t ex Ungern och Kenya, är viktiga inslag i internationaliseringen.
  • Vi främjar elevers demokratiska fostran genom ständigt återkommande diskussioner och teman.
  • Vi uppskattar och verkar för ett nära samarbete mellan hem och skola.
  • Vi tillagar goda skolluncher i trivsam miljö.
  • Vi stöttar elevernas utveckling genom ett aktivt mentorskap.
  • Vi är organiserade i arbetslag, med en arbetslagsledare som leder och följer upp verksamheten inom sitt lag.

Skolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning har inspirerat till våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft

Läsårstider 2018/2019

Höstterminen 2018

Läsårets första skoldag: tisdag 21 augusti
Höstlov: 29 oktober – 2 november (Vecka 44 )
Terminens sista skoldag: fredag 21 december

Vårterminen 2019

Terminens första skoldag: onsdag 9 januari
Sportlov: 25 februari – 1 mars (vecka 9)
Påsklov: 15-18 april (vecka 16)
Lovdag: fredag 31 maj (klämdag Kristi himmelsfärdsdag)
Lovdag: fredag 7 juni (klämdag nationaldag)
Läsårets sista skoldag: fredag 14 juni

Likabehandlingsplan- för elever och medarbetare

 

Här är RWS Järvastadens likabehandlingsplan för elever: elevversion-Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan för medarbetare: RWS Likabehandlingsplan

Klagomålsrutiner

Här är RWS Järvastadens klagomålsrutiner: RWS Järvastaden Rutiner för klagomålshantering 18-19

Samarbeten

RWS Järvastaden har ett samarbete med Kulturskolan i Solna. Det finns dans- musik- och teaterkurser på Raoul Wallenbergskolan.

Nu finns Solna kulturskolas KURSKATALOG online.  Titta på den här: KURSKATALOG

Sök på ämne, veckodag, ålder eller plats. När du bestämt dig och köpt en plats, så vet du direkt att den är din, samtidigt får du information om startdatum, plats och lärare.