Dialog med föräldrar

För oss är en god och öppen dialog med elevernas föräldrar en förutsättning för en väl fungerande skola. Men vi är också angelägna om att föra en öppen och konstruktiv dialog med föräldrarna i Järvastaden.

Föräldrarråd

Vad är föräldraråd?
Föräldraråd består av 2 föräldrar från varje årskurs på skolan. Föräldrarådet är ett tillfälle för föräldragruppen att möta skolledning och pedagoger för att diskutera aktuella frågor. Rektor är ordförande och sekreterare väljs bland föräldrarna.

Hur väljs föräldrarådet?
Intresseanmälan till föräldrarådet görs via skolledningen i varje klass i början av läsåret. Mail skickas till erika.lejdal@raoulwallenbergskolan.se senast 29 september. Uppgifter om vilka föräldrar som representerar respektive klass läggs ut på skolans hemsida.

Vad gör föräldrarådet?
Föräldrarådet träffas två gånger på höstterminen och två gånger på vårterminen och diskuterar aktuella frågor. Rådet är det forum som finns för föräldrar att i dialog med skolans ledning engagera sig i skolans utveckling dock ej gällande ämneskunskaper. Rådet har inte någon beslutsrätt över skolans arbete.

På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan som helhet, t ex lokalfrågor, trivsel, föräldraengagemang, framtidsplanering, värdegrund mm.

För att rådet ska kunna representera alla föräldrar är det viktigt att föräldrar som inte är med i föräldrarådet meddelar sina representanter vilka frågor man tycker att rådet ska ta upp.

 Kallelse
Kallelse till möte skickas två veckor innan föräldrarådet. Det finns då tid att skicka in de punkter som önskas ta upp.

Mötestid/Innehåll
Föräldrarådets möten begränsas normalt till tiden 18:00-19:00. Mötet skall i första hand ägnas åt de anmälda punkter som finns med på dagordningen.

Protokoll
Protokoll från dessa möten läggs ut på skolplattformen.

Brev till vårdnadshavare 25 aug 2017

 Efter en härlig invigning, är vi nu igång. Det är fortfarande en del rutiner och logistik som behöver komma på plats. Det är härligt att se alla elever, lärare och föräldrar varje dag.

Den 30 augusti är det föräldramöte för alla årskurser klockan 18:30-20:00. Samling i matsalen för information, därefter fortsätter föräldramötet i respektive klassrum.

Den 10 september klockan 11:00 är det avtäckning av Raoul Wallenberg konstverk ”Thought of hope” på skolan Nina Lagergren, Raoul Wallenbergs syster kommer att närvara.

Vi kommer att ha arbetsplatsträff en tisdag i månaden 16:00-18:00 och kommer då att stänga skolan inklusive fritids. Den första tisdagen detta sker är den 12 september. Följande tisdagar under hösten kommer därefter att vara: 3 oktober, 31 oktober, 28 november och 19 december.

Då vi fått så mycket positiv respons kring köp av Raouls Köks matlådor så ser köp och hämtande av matlådor ut på följande sätt:
Skriv upp hur många lådor du tar på listan som finns Raouls köks kylskåp i restaurangen. Betalning sker tills permanent lösning ordnats genom insättning på skolföretagets bankkonto i SEB 5215 10 613 10.

Telefonnummer till fritids finns nu på vår hemsida http://raoulwallenbergskolan.se/rws-jarvastaden/kontakt/

Glöm inte att logga in på Skolplattformen och uppdatera dina uppgifter, ange hämtnings- och lämningstider på fritids mm. Har du problem med din inloggning, kontakta Loffe på loffe.tormer@raoulwallenbergskolan.se.

Bästa hälsningar

Eva Arfwedson

Skolplattformen

Skolplattformen är skolans administrativa system och kommunikativa system.

Väl inne i systemet kommer du bland annat kunna se ditt barns schema, sköta närvaro och sjukanmälningar, kommunicera med skolan samt anmäla fritidstider.Ni laddar ner Skolplattformens app via Google Play eller Appstore. Ni kan även logga in via dator på skola.skolplattformen.se

Första gången du loggar in gör du det via datorn. Du kan då ändra ditt lösenord. Längst upp till höger kan ni ändra ert lösenord. OBS, lämna inte ut ert personliga lösenord till era barn. Vi (och säkert även ni) vill inte att något barn ska kunna sjukanmäla sig själv med vårdnadshavarens lösenord.

Länken uppe till höger där det står RWS Järvastaden leder er till elevsidan där det framgår vilka som går i vilken klass. Under NÄRVARO kan ni sjukanmäla ert barn och även ansöka om ledighet. Under KOMMUNIKATION kan ni kommunicera med oss på skolan.

Om ert barn är anmält till fritids så önskar vi att ni anmäler era lämnings- och hämtningstider från en dator (det går tyvärr inte att göra via appen). Gå in på Fritids – Registrera tider. Se PPT för närmare instruktion.Fritidshemmet RWS Järvastaden

Om ni glömmer bort ert lösenord går det att vid inloggningen klicka på ”Glömt mitt lösenord”, så kommer ni vidare.

På första föräldramötet i höst kommer vi även ha en praktisk genomgång av systemet

Nedan finner du instruktioner för hur du lägger in ditt barns fritidstider. Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakat skolans intendent på loffe.tormer@raoulwallenbergskolan.se

Systemets fördelar:

Skolplattformens app

  • Enkel och smidig kommunikation med vårdnadshavare och elever
  • Sammanfattning av skoldagen för den enskilde eleven
  • Schema och information om lektionerna
  • Sjukanmälan med endast en knapptryckning
  • Vårdnadshavare med flera barn växlar enkelt mellan dem via meny eller swipe.

Dessutom kommer vi bl a på denna hemsida löpande berätta om hur förberedelsearbetet fortskrider såväl vad gäller lokalerna som verksamheten.

Informationsbrev 28 mars 2017

Hej elever och föräldrar!                               28 mars 2017
Ett par gånger i veckan är jag på plats i skolan för att fingranska och stämma av byggandet. Allt löper på väldigt bra – helt enligt tidplan. Varje gång jag är på plats möter jag glada, stolta och entusiastiska byggare, som verkligen brinner för att bygga en riktigt bra skola för barnen i Järvastaden. I hus A på bottenvåningen har nu dörrar och glaspartier kommit upp och mattan ligger på plats. Trappräcken har också kommit upp. På övervåningen jobbas det för fullt med de sista penseldragen. En av de senaste åtgärderna från min sida är att säkerställa att elkontakterna hamnar på rätt plats och att studion (för elever med behov av särskilt stöd) får en optimal utformning. Hus B börjar också ta form, väggar och färg börjar komma på plats. Jag är så nöjd med skolans utformning…!!
På senare tid har jag också lagt ner arbete på skolgårdens och den näraliggande naturparkens utformning. Det kommer bli riktigt bra med stora möjligheter för barnen att träna och utveckla balans och motorik.
Vi jobbar också på med beställning av möbler och utrustning av olika slag. Vi har lagt fast vår IT-strategi såväl vad gäller hårdvara som mjukvara. Vi har höga kvalitativa krav på vår städpartner och är nu i slutfasen av att välja ut den bästa. De senaste dagarna har vi haft möten med vår kökspartner Fraiche Catering och har nu inom kort en plan för hur vi ska kunna leverera riktigt god och näringsriktig mat i vår fina skolrestaurang.
Värdegrundsfrågorna kommer vara en viktig del av skolarbetet under de första veckorna för att vi ska få till stånd en god värdegrund på skolan. I dagarna jobbar jag med upplägget för detta tillsammans med Raoul Wallenberg Academy, som kommer ge oss stöd i detta viktiga arbete.
Skolledningsteamet är nu klart med en biträdande rektor på heltid och en biträdande rektor på halvtid.  Vi har också anställt en administrativ chef som kommer säkerställa att de administrativa rutinerna löper på smärtfritt. Han blir något av spindeln i nätet på skolan och påbörjar sin anställning den 1 juni för att säkerställa att allt löper på smärtfritt vid skolstart.
Vid informationsmötena i höstas lovade jag att min ambition är att göra mitt allra bästa för att rekrytera riktigt bra skolpersonal för eleverna i skolan. Sedan årsskiftet har jag ägnat en stor del av tiden till rekrytering – många dagar 4-5 intervjuer per dag. Jag har väldigt högt ställda krav. Och jag måste säga att jag börjar bli riktigt nöjd.  Rekryteringen av lärarteamet  börjar få en härlig blandning av olika typer av lärare. Jag har målmedvetet anställt en blandning av lärare dels med lång och gedigen pedagogisk erfarenhet men också unga talangfulla och entusiastiska lärare. Samtliga lärare har lärarexamen och kommer att jobba aktivt med våra nya spännande digitala verktyg, Canvas.
Jag börjar också bli trygg i att vi kommer kunna realisera våra höga tankar inom området idrott och hälsa. Jag har anställt en mycket erfaren och kompetent idrottslärare, som tillsammans med en handfull duktiga fritids- och hälsopedagoger kommer kunna bedriva ett gediget arbete inom detta område. Vår ambition har från början varit att etablera ett nära samarbete med det lokala föreningslivet. Formerna för detta samarbete blir klarare dag för dag och min bedömning är att detta kommer bli mycket bra.

Elevhälsoteamet börjar också ta form, jag har anställt en skolsköterska och skolpsykolog. Rekryteringen för specialpedagog är i sin slutfas.  Jag känner mig därför trygg i att vi kommer kunna ha ett bra elevhälsoteam. Skolsköterskan Camilla Tersmeden kommer redan under senvåren genomföra hälsosamtal med de elever som idag går i förskoleklass på Ringens skola, och som alltså börjar i årskurs 1 hos i augusti. Vi har beslutat detta i samförstånd med Solna stads förvaltningsledning och anledningen är att man inte hunnit med detta tidigare under året på Ringens skola. Vi är angelägna om att detta är avklarat till dess att eleverna börjar i årskurs 1 och dessutom ger det oss ett bra tillfälle att lära känna våra elever i årskursen inför skolstart i augusti.
Förskolan, RWF Järvastaden, kommer vara väl integrerad med grundskolan. Vi har anställt förskolechef och biträdande förskolechef. Förskolechefen Cecilia Aronsson kommer börja sin anställning nu i början av april och genomföra förberedelseåtgärderna inför start av förskolan i augusti. Parallellt med antagning av barn till förskolan rekryterar vi också medarbetare till förskolan.
Den 20 april kommer jag för första gången att träffa hela mitt härliga och engagerade team. Vi ska påbörja arbetet med att lära känna varandra, så att vi verkligen blir ett sammansvetsat team.  Och så ska vi förstås påbörja förberedelserna inför skolstart i augusti och våra elevdagar den 13 maj (för eleverna i förskoleklasserna) och den 20 maj (för eleverna i årskurserna 1-3). Vi kommer också ta en kul gruppbild, så att ni alla kan få ansikten på de personer som kommer att arbeta i RWS Järvastaden framöver.
Ska bli så kul och spännande att träffa er alla den 13 och 20 maj. Inbjudan får ni omedelbart efter påsklovet.

Bästa hälsningar
Eva Arfwedson
Rektor RWS Järvastaden

 

Informationsbrev 13 feb 2017

Hej alla elever och föräldrar!                                                                                  20170213                                                                         

Här kommer lite information om var vi befinner oss just nu!

Bygget går enligt planerna, byggnad A som är den teoretiska byggnaden har fått upp mycket av den fasta inredningen och de olika färgkulörena är på plats, mattan har börjats läggas ut. Arbetet med byggnad B som är där de flesta praktiska ämnen samt idrottshallen rullar också på. Det känns jättekul att följa bygget steg för steg och att vi håller tidsplanen. Just nu jobbar vi med att titta över vilka möbler vi ska ha i skolan och det är en hel del som ni förstår J.

Vi har anställt en bitr. rektor som heter Sarah Wallöf och det känns riktigt bra med tanke på hennes gedigna bakgrund. Vi önskar Sarah välkommen till RWS. Andra rekryteringar är i full gång, då det är många som skall anställas till vår nya skola.

Samarbetet med föreningslivet har påbörjats och vi kommer att ha en del föreningar som vi kommer att samverka med. Det fortsatta goda samarbetet med Solna Stad rullar också på. Raoul Wallenbergs Academy har vi möte med i mars för att sätt upp en utbildningsdag kring mänskliga rättigheter för all personal. Samarbetet med Raoul Wallenberg Academy kommer att fortgå under hela nästa läsår.

För er som är intresserade av fritids innan skolan startar den 21/8 så kommer vi att kunna erbjuda fritids på Ringens skola från och med den 1/8. I samband med att skolan öppnar så kommer vårt fritids också vara färdigt och all verksamhet finns då på RWS Järvastaden. Blankett för önskemål om fritids vad gäller datum och tider kommer att skickas ut under våren.

Jag vill redan nu flagga för den 13 maj kl.11.00-14.00 då hela den blivande förskoleklassen att träffas nedanför Mulle Meck.  Den 20 maj kl.11.00-14.00 då träffas åk 1, 2 och 3 nedanför Mulle Meck.  Vi vill träffa alla elever innan skolstart. Det kommer att vara olika typer av aktiviteter och ni kommer också att träffa en del av personalen. Det gör vi för att skapa en trygghet för eleverna inför höststarten. Vi kommer att ha olika överlämningar i slutet i maj och början av juni. Innan sommaren kommer vi att sätta ihop klasserna, så alla vet vilken klass de kommer att gå i.

Jag kommer att skicka ut information ungefär en gång i månaden så att ni vet vad som händer, ni kommer att hitta informationsbrevet under ”Dialog med föräldrarna” på vår hemsida.

Bästa hälsningar

Eva Arfwedson                      

Den 27 oktober och den 8 november höll vi informationsmöten. Vår rektor Eva Arfwedson och vår styrelseordförande Per Egon Johansson informerade om skolverksamheten, visade ritningar och bilder på skolbyggnaderna och svarade på frågor från föräldrar. Här kan ni titta på powepointpresentationen från mötena: rws-jarvastaden-20161028

Den 1 december 2015 bjöd RWS Järvastaden tillsamman med Hemsö och Urbio in till ett möte angående den nya skolans skolgård. Här kan ni läsa minnesanteckningarna:

Minnesanteckningar från möte kring den framtida skolgården på RWS Järvastaden