Sök till RWS Bromma

Varmt välkomna till Raoul Wallenbergskolan i Bromma!

Roligt att du är nyfiken på vår skola. Klicka på den digitala blanketten nedan för att skicka in en ansökan om plats inom RWS Bromma.

Det är dags att söka plats till nästa läsår på vår fantastiska Raoul Wallenbergskola. Vi har en engagerad och professionell lärarkår som står redo att möta ditt barn.

Ansökan görs genom att fylla i den digitala anmälningsblanketten du finner på vår hemsida:

Digital ansökningsblankett

Ansökan sker i systemet Skolplattformen. Det är vårdnadshavarens ansvar att hålla kontaktinformationen uppdaterad.

Vi är hedrade av och känner ett stort ansvar när vi under Raoul Wallenbergs namn coachar barn fram mot lärande och utveckling. Vi drivs av ett starkt engagemang för värdegrundsfrågor och utgår i vår verksamhet från våra;

Ledord – Ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft – egenskaper som präglade vår förebild Raoul Wallenberg och hans livsgärning.
Vår Vision – Vi vill positivt bidra till utveckling av svensk skola och därmed Sverige.
Vår Mission – Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor.
Grundbultar i vår verksamhetsidé – Vi utvecklar både karaktär och kunskap, vi vet att alla kan och vill lära, vi har högt ställda förväntningar på alla, vi arbetar ständigt mot ambitiösa mål.

Varför ska ni välja RWS Bromma? Vi är en F-9 skola som erbjuder en röd tråd i elevernas utbildning, och vi lever vår värdegrund. Vi är en skola med högt ställda förväntningar på alla, elever och lärare.

Vill du veta mer om oss på RWS Bromma?
Då är du välkommen att boka en tid med rektor och titta på våra skollokaler, prata med ledningen samt träffa representanter från vår duktiga lärarkår. Om du vill komma och besöka vår skola eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta skolledningen. Rekrytering av elever pågår för fullt och erbjudande om plats sker löpande.
Välkomna!

Ulrika Nimstrand

Rektor RWS Bromma

ulrika.nimstrand@raoulwallenbergskolan.se

Urval

36 § Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § andra stycket eller annars avser sådana utbildningar som avses i 6 § 2.

I förarbetena till skollagen (Prop. 2009/10:165) framgår rörande urvalsgrunderna för en fristående skola (sid. 744): Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § andra stycket eller annars avser sådana utbildningar som avses i 6 § 2.

Skolverket skriver följande i 2015 års ansökningsblanketter för grundskola:

”Sökande avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10 kap. 36 § skollagen. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare bedömt som godtagbara är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som gått i sökandes förskola eller förskoleklass.”

Utifrån detta har RWS Uppsala köregler enligt följande:

1. Verksamhetsmässigt samband- det vill säga att de barn som gått på våra förskolor har (om det finns en geografisk närhet) förtur till våra grundskolor.

2. Syskonförtur.

3. Anmälningstid.