19 september, 2016

Utforska och upptäcka

På elevens val mellanstadiet kan man välja att fördjupa sina kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen. Förra veckan undersökte man vad som händer när man med EN tändsticka och lite salt har i uppdrag att försöka lyfta en isbit ur en skål med vatten. Årskurs 9 mäter ph-värden i olika sorts vatten, kranvatten, sjövatten och regnvatten.

Sep 2 16 035