1 december, 2016

Skapande elever

När elever går i 9:an så har de många år av övning inom olika ämnen med sig och det är då de verkligen kan visa vilka kunskaper de har lärt sig under åren. I textilslöjden arbetar de med textilbild, att kunna översätta en bild till textila materialdec-1-071 dec-1-072 dec-1-068