25 februari, 2016

Sjunga och läsa

Pelle Svanslös – både genom läsning och sång – ägnade sig 7:or och 2:or åt en förmiddag. Läraren Shireene ledde sången vid pianot i 2B:s klassrum.

IMG_0064IMG_0065

IMG_0063 (002)