9 januari, 2018

Samarbete med Indien 2018-2019

Vår biträdande rektor Ulrika Nimstrand, Raoul Wallenbergskolornas VD Per-Egon Johansson och Eva Arfwedson, rektor på RWS Järvastaden, besökte Indien 2-9 december 2017 i syfte att starta upp samarbeten för RWS-skolorna med vår systerskola Dehli Public School i Noida, Indien.
– Vi blev mycket väl mottagna på skolan, berättar Ulrika Nimstrand och berättar om ett land med många kontraster och mycket vänliga människor. De tyckte att det var kallt i klassrummet när det var 24 grader. Eleverna fick sitta med ytterkläder på sig.

Eleverna börjar i skolan när de är fyra år och de har tillgång till ett stort område kring skolan. En del av barnen bor på skolområdets campus, men de flesta elever går eller åker till skolan hemifrån varje dag.
– Vi fick se en historielektion där eleverna framförde ett spel om Buddhas liv. Dessa framträdanden gör eleverna två gånger per år.

Delegationen från RWS besökte även universitetet Jamia Hamdard University och Deepalya, en skola för hemlösa barn, som drivs av frivilligorganisationer. RWS Bromma kommer att stödja denna skola genom välgörenhetsprojekt under året. 2000 rupier (ca 250 SEK) är skolavgiften för en elev per år och målet kommer bli att samla in ett antal skolavgifter.

Ett utbyte med Indien kommer att ingå i RWS Brommas undervisning under läsåret 2018-2019. Ett besök planeras till februari 2018 för att förbereda detta utbyte, som kommer att vara på temat mänskliga rättigheter, som är RWS-skolornas profil. En delegation bestående av elever och lärare från RWS Bromma kommer att göra ett studiebesök under höstlovet 2018, där eleverna kommer att bo i indiska familjer. Ett svarsbesök kommer att göras i maj 2019.

Skolledningen på Dehli Public School i Noida, Indien tillsammans med vår delegation från Sverige.

Välkomstplakatet som mötte vår delegation vid skolan Dehli Public School i Noida, Indien.

Ett klassrum på Deepalya.

Universitetsläraren Sir Sakhi John jobbar varje dag gratis som fritidsledare i skolan Deepalya.