17 februari, 2016

Man lär av varandra

5A och Förskoleklassen har åkt skridskor tillsammans.  En elev i förskoleklass ramlade mest i början men efter att ha fått hjälp av en elev i 5:an så kunde eleven åka själv! Fadderaktiviteterna är så uppskattade.