7 februari, 2017

Leka på engelska

Lärande ska vara lustfullt – att lära sig nya språk kan man göra i lekar med andra. Här spelar eleverna Memory på engelska.