22 mars, 2016

Fritidshemmet nära föreningar

Under hösten och våren har fritidshemmen, med Martin Lundvall i spetsen, samarbetat med flera lokala föreningar. Bland annat har Blackebergs basket, Ängby pingis och Capoeira-Angola besökt vår verksamhet och i samarbete med fritidshemmet erbjudit eleverna chansen prova på de olika idrotterna. Eleverna själva har också fått besöka Kulturskolan i Bromma för att prova på olika aktiviteter. Detta samarbete innebär att vår skola erbjuder eleverna ett bredare utbud av aktiviteter och underlättar för dem att komma i kontakt med fler föreningar i vår närmiljö.