15 januari, 2018

Det är med stor glädje ….

…och tillförsikt jag tillträder som ny rektor vid RWS Bromma. Jag vill först tacka Soledad Garcia och alla medarbetare för allt hårt jobb ni har lagt ned under höstterminen. Jag har verkligen haft en spännande termin tillsammans med medarbetare, elever och vårdnadshavare men är samtidigt väl medveten om att det finns områden som vi behöver utveckla och förbättra. Det är där mitt fokus kommer ligga under vårterminen och jag kommer löpande att återkomma med vilka åtgärder som kommer att vidtas för att vi ska göra RWS Bromma till en ännu bättre skola. Min ambition är att fortsätta förbättra verksamhetens kunskapsresultat i alla avseenden.

Jag som ska axla huvudansvaret för detta är en 44-årig, driven skolledare med vision och ambition som drivs av att se goda resultat samt personal och elever som trivs med verksamheten. Under de senaste åren har jag arbetat som biträdande rektor samt internationell koordinator och projektledare inom Stockholms stad. I grunden är jag lärare inom engelska, franska svenska samt svenska som andraspråk.

I december -17 var jag i Indien tillsammans med VD och grundare Per Egon Johansson och Rektor Eva Arfwedson för att skapa kontakter och bereda plats för lärare och elever att åka till Delhi under 2018.

Jag är glad att presentera att vi har anställt en Studie- och Yrkesvägledare, Pablo, som kommer att vara hos oss tisdagar och fredagar. Vi har även anställt en ny bildlärare, Dulari, en textilslöjdlärare, Helena, samt en elevsamordnare på högstadiet som heter Thomas.

RWS Bromma är en fantastisk arbetsplats som sjuder av kunskapande, kreativitet, engagemang, demokrati, värme och omtanke. Jag kommer att göra allt jag kan för att tillsammans med vår fantastiska personal ytterligare förbättra och utveckla verksamheten.

Stockholm 2018-01-15

Ulrika Nimstrand