Rektor och biträdande rektor

Rektor Ulrika Nimstrand

Ulrika Nimstrand, 45 år, är en glad och pigg rektor med en lång och gedigen erfarenhet av skolans värld. Ulrika har varit varit lärare (engelska, franska, svenska och svenska som andraspråk) och biträdande rektor i ett flertal grundskolor inom Stockholms stad. Hon har dessutom arbetat centralt inom Utbildningsförvaltningen som internationell koordinator och projektledare.

”Min vision och ambition är goda studieresultat för eleverna och en skola där elever och medarbetare trivs med varandra. Jag är väl medveten om att det finns områden inom RWS Bromma som behöver utvecklas och förbättras. Det är där mitt fokus ligger framöver och jag kommer löpande att informera om mått och steg för att göra RWS Bromma till en ännu bättre skola – väl i nivå med övriga grundskolor och förskolor inom RWS. En del i detta är förstås att fortsätta att förbättra verksamhetens kunskapsresultat i alla avseenden.

RWS Bromma är en fantastisk arbetsplats som sjuder av kunskapande, kreativitet, engagemang, demokrati, värme och omtanke. Jag kommer att göra allt jag kan för att tillsammans med vår fantastiska personal ytterligare förbättra och utveckla verksamheten.”

Ulrika Nimstrand

E-post: ulrika.nimstrand@raoulwallenbergskolan.se

Telnr: 070-858 81 87

Biträdande rektor Lars Ragnarsson Karlsson

Lasse Ragnarsson Karlsson, biträdande rektor och ansvarig för årskurserna F-6 och fritidsverksamheten. Lasse har sitt kontor i den östra byggnaden och börjar sin tjänst den 1 augusti 2019.

Lasse har 30 års erfarenhet av arbete i skolans värld. Under de senaste 8 åren som biträdande rektor och som tf rektor i grundskolor i Stockholms stad och Danderyds kommun. I grunden är Lasse fritidspedagog och är legitimerad lärare mot fritidshem och har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Han har dessutom genomgått Stockholm stads och Danderyd kommuns ledarskapsutbildningar inom ramen för deras chefsutvecklingsprogram.

”En av de främsta orsakerna till att jag attraheras av detta uppdrag är skolans tydliga värdegrund och den utvecklingspotential som finns här. Jag drivs av att se resultat och utveckling i organisationer och individer. Tydlighet i ramar, rutiner och kommunikation är för mig en förutsättning för att skapa de strukturer och den trygghet som är nödvändig för våra elevers positiva kunskapsutveckling. Om vi kan skapa ovanstående i en miljö präglad av lust, glädje och humor där vi håller våra leenden levande har vi optimala förutsättningar att nå dit vi vill!”

Lasse Ragnarsson Karlsson