Rektor

Rektor Ulrika Nimstrand

Ulrika Nimstrand, 45 år, är en glad och pigg rektor med en lång och gedigen erfarenhet av skolans värld. Ulrika har varit varit lärare (engelska, franska, svenska och svenska som andraspråk) och biträdande rektor i ett flertal grundskolor inom Stockholms stad. Hon har dessutom arbetat centralt inom Utbildningsförvaltningen som internationell koordinator och projektledare.

”Min vision och ambition är goda studieresultat för eleverna och en skola där elever och medarbetare trivs med varandra. Jag är väl medveten om att det finns områden inom RWS Bromma som behöver utvecklas och förbättras. Det är där mitt fokus ligger framöver och jag kommer löpande att informera om mått och steg för att göra RWS Bromma till en ännu bättre skola – väl i nivå med övriga grundskolor och förskolor inom RWS. En del i detta är förstås att fortsätta att förbättra verksamhetens kunskapsresultat i alla avseenden.

RWS Bromma är en fantastisk arbetsplats som sjuder av kunskapande, kreativitet, engagemang, demokrati, värme och omtanke. Jag kommer att göra allt jag kan för att tillsammans med vår fantastiska personal ytterligare förbättra och utveckla verksamheten.”

Ulrika Nimstrand

E-post: ulrika.nimstrand@raoulwallenbergskolan.se

Telnr: 070-858 81 87