Rektor

Soledad Garcia

Jag heter Soledad Garcia och jag är från och med 1 augusti 2017 rektor på RWS Bromma. Det är helt otroligt för mig att kunna sitta och skriva detta! Jag blir så glad och inspirerad när jag tänker på skolan! Jag jobbade på RWS Bromma för några år sedan som ”Head of year” och nu har jag fått äran att komma tillbaka som rektor.

Det är nämligen så att jag aldrig har lämnat den svenska skolan. Även om jag inte sitter i skolbänken själv så jobbar jag i skolan. Jag är utbildad agronom, biolog och lärare med lärarlegitimation i bland annat spanska, biologi och naturkunskap samt avslutad rektorsutbildning, samt numera flera års erfarenhet som rektor.

Att följa, delta och påverka elevernas skolgång är för mig både ett privilegium och ett ansvar. Min ambition är att vi tillsammans ska göra skoltiden till en unik och meningsfull period i livet och där vi formar en stabil grund för elevernas framtid.

Trygghet och studiero måste vara skolans kännetecken och våra elever ska uppleva att de lär sig någonting varje dag, både kunskapsmässigt men också i det sociala samspelet. Ett nära samarbete mellan skolan och hemmet är avgörande för bästa resultat. Därför ser jag fram emot ett konstruktivt och starkt samarbete mellan elevernas målsmän, lärare, elever och skolledning. Tillsammans har vi nyckeln till framtiden!

Välkomen till oss på RWS Bromma!

Soledad Garcia